Powrót Powrót
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2017 roku

data dodania 2017-05-23 18:08:58

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. („Zgromadzenie”) na dzień 26 czerwca 2017 roku, na godzinę 9:00. Zgromadzenie odbędzie się w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21 (IV piętro). Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że w związku z planowanym przedstawieniem w ramach pkt 6 planowanego porządku obrad istotnych elementów treści planu połączenia spółek SMS Kredyt Holding S.A. oraz SMS Invest Sp. z o.o. oraz podjęciem w ramach pkt 7 planowanego porządku obrad uchwały w sprawie połączenia ww. spółek, plan tego połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 1-4 Kodeksu spółek handlowych został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 10/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. (odpowiednio również raport bieżący ESPI nr 8/2017).

Postawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu