Powrót Powrót
Wypłata odsetek od obligacji serii AK

data dodania 2017-05-02 17:31:32

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 2 maja 2017 roku dokonał terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii AK za kolejny okres odsetkowy, którego płatność upływała w dniu 29 kwietnia 2017 roku, a więc w dniu niebędącym Dniem Roboczym w rozumieniu warunków emisji. Wartość wyemitowanych obligacji serii AK wynosi 3.011.000 zł, a termin ich wykupu przypada na dzień 29 kwietnia 2018 roku. Obligacje serii AK są notowane na rynku Catalyst pod skróconą nazwą SMS0418.

Podstawa prawna :
§ 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu