Powrót Powrót
Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2017 roku

data dodania 2017-01-19 10:36:32

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Przekazywanie przez Emitenta raportów okresowych w 2017 roku będzie się odbywało w następujących terminach:
• 21.03.2017 - raport roczny za 2016 rok
• 15.05.2017 - raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
• 14.08.2017 - raport kwartalny za II kwartał 2017 roku
• 14.11.2017 - raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

W oparciu o § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Emitent nie przewiduje publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2016 roku.
Emitent informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu