Powrót Powrót
Wypłata odsetek od obligacji serii AN i AM

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 30 września 2016 roku dokonał terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii AN i serii AM za pierwsze okresy odsetkowe, których płatność upływała w dniu 30 września 2016 roku.
Wartość wyemitowanych obligacji serii AM wynosi 5.000.000 zł, a termin ich wykupu przypada na dzień 27 lipca 2019 roku.
Wartość wyemitowanych obligacji serii AN wynosi 11.400.000 zł, a termin ich wykupu przypada na dzień 30 sierpnia 2019 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu