Raporty roczne

Raport 8/2017
21.03.2017
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2016 rok.

Raporty kwartalne

Raport 46/2016
14.11.2016
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2016 roku
Raport 32/2016
16.08.2016
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2016 roku
Raport 14/2016
16.05.2016
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2016 roku