Powrót Powrót
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego – za II kwartał 2016 roku. Zgodnie z treścią ww. raportu bieżącego, publikacja raportu okresowego za II kwartał miała nastąpić w dniu 15 sierpnia 2016 roku, który jest dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym Zarząd Spółki ustalił nowy termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku na dzień 16 sierpnia 2016 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu