Powrót Powrót
Zakończenie likwidacji spółki zależnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 36/2015 Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent") informuje, że w dniu 04 sierpnia 2016 roku Emitent powziął informację o zakończeniu postepowania likwidacyjnego spółki zależnej od Emitenta tj. spółki Eroniada Ltd. z siedzibą w Limassol, Republika Cypru („Eroniada Ltd.”). Likwidacja spółki Eroniada Ltd. stanowiła element zaplanowanej i rozpoczętej w 2014 r. reorganizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, o realizacji której Emitent informował w raportach bieżących oraz okresowych na przestrzeni zarówno w roku 2014 jak i kolejnych lat.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu