Powrót Powrót
Podpisanie aneksu do umowy z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 r. podpisano aneks do umowy z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny ("Fundusz").

Na mocy aneksu współpraca w zakresie sprzedaży wierzytelności została przedłużona do 31 grudnia 2014 r.

O podpisaniu umowy z Funduszem Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 50/2013

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu