Raporty roczne

Raport 1/2013
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 rok.

Raporty kwartalne

Raport 4/2013
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za IV kwartał 2013 roku.
Raport 3/2013
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2013 roku.
Raport 2/2013
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2013 roku
Raport 1/2013
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2013 roku.