Powrót Powrót
Przydział obligacji serii Z

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2013, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 17 grudnia 2013 r. dokonał przydziału rocznych, zwykłych, kuponowych, niezabezpieczonych obligacji serii Z ("Obligacje") w liczbie 713 sztuk, o łącznej wartości 713.000 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 PLN.

Oprocentowanie Obligacji serii Z jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Kupon jest wypłacany kwartalnie. Termin wykupu Obligacji przypada 17 grudnia 2014 r. Obligacje zostały objęte przez 7 inwestorów indywidualnych.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu