Powrót Powrót
Uruchomienie sprzedaży pożyczek ratalnych

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 grudnia 2013 r. SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. ("Spółka zależna") podpisała umowę z Wojciechem Chrzanowskim Business Consulting ("Agent Dystrybutor"), działającym w segmencie dystrybucji i obsługi sprzedaży kredytów i pożyczek ratalnych.

Przedmiotem podpisanej umowy z Agentem Dystrybutorem jest współpraca w zakresie budowy oraz obsługi sieci punktów handlowych oferujących pożyczki na zakup dóbr konsumpcyjnych i usług (około 1.200 sklepów). Jednostkowa wartość pożyczki mieści się w przedziale od 100 PLN do 7.000 PLN i udzielana będzie na okres od 2 do 36 miesięcy. Tym samym Spółka uczyniła kolejny krok w celu wprowadzenia nowego produktu finansowego na rynek zakupów ratalnych.

W opinii Zarządu zdarzenie to należy uznać za istotne, ponieważ Spółka jako jedna z pierwszych instytucji niebankowych rozpocznie udzielanie pożyczek bezpośrednio w systemie zakupów ratalnych. Wejście w nowy segment rynku finansowego stanowi element realizacji strategii rozwoju Grupy SMS Kredyt w obszarze rozwoju oferty produktowej oraz sieci dystrybucji.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu