Powrót Powrót
Wartość udzielonych pożyczek w listopadzie 2013 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. ("Spółka zależna") w listopadzie 2013 r. udzieliła pożyczek na łączną kwotę 4,45 mln PLN, co stanowi wzrost o 35% w porównaniu do listopada 2012. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, tj. października 2013 r., łączna wartość udzielonych pożyczek przez Spółkę zależną utrzymała się na zbliżonym poziomie, natomiast średnia dzienna sprzedaż pożyczek wyniosła 234 tys. PLN, tj. o 20% więcej względem 195 tys. PLN odnotowanych w październiku 2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu