Powrót Powrót
Wartość udzielonych pożyczek w październiku 2013 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż spółka zależna Emitenta, SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. w październiku 2013 r. udzieliła pożyczek na łączną kwotę 4,5 mln PLN, co oznacza wzrost odpowiednio o 32,3% w porównaniu do października 2012 i 7,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca, w którym sprzedaż wyniosła 4,2 mln PLN.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Bałandziuk - Członek Zarządu
  • Michał Stanioch - Członek Zarządu