Powrót Powrót
Uruchomienie sprzedaży nowego produktu finansowego

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w 10 października 2013 r. uruchomiono dystrybucję pożyczek na spłatę rachunków w punktach sprzedaży spółki zależnej, tj. Profeskasa S.A.

Profeskasa S.A. prowadzi działalność na rynku mikropłatności i obecnie dysponuje siecią dystrybucji, na którą składa się 135 punktów przyjmujących wpłaty gotówkowe.

Uruchomienie sprzedaży pożyczek na spłatę rachunków w sieci dystrybucyjnej spółki zależnej stanowi element strategii rozwoju Grupy SMS Kredyt.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu