Powrót Powrót
Wartość udzielonych pożyczek we wrześniu 2013 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż spółka zależna Emitenta, SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. we wrześniu 2013 r. udzieliła pożyczek na łączną kwotę 4,2 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku, wzrost sprzedaży wyniósł 54%. Sprzedaż ukształtowała się na poziomie wyższym o 3% w stosunku do wartości udzielonych pożyczek sierpniu 2013 r. Zarząd przewiduje w kolejnych miesiącach dalszy wzrost sprzedaży pożyczek.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu