Powrót Powrót
Uchwalenie szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu 13 września 2013 r. uchwaliła szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 21 czerwca 2013 r.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść regulaminu Programu Motywacyjnego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu