Powrót Powrót
Podpisanie umowy z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

W nawiązaniu do raportu 9/2013, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że 13 września 2013 r. podmiot zależny, tj. SMS Invest Sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A. ("SMS Kredyt") podpisał umowę z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny ("Fundusz"). Przedmiotem umowy jest sprzedaż wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie od 2 tys. PLN do 7 tys. PLN, udzielanych na okres do 36 miesięcy.

Zgodnie z treścią umowy, współpraca pomiędzy SMS Kredyt a Funduszem polega na regularnej sprzedaży portfeli pożyczek w stanie normalnym (nieprzeterminowane) o łącznej wartości co najmniej 4,5 mln PLN. Sprzedaż wierzytelności pozwoli na finansowanie bieżącej działalności oraz dalszego rozwoju Grupy SMS Kredyt Holding.

Współpraca w zakresie sprzedaży wierzytelności wygasa 31 grudnia 2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu