Powrót Powrót
Stanowisko Zarządu w sprawie proponowanych zmian regulacji prawnych

W nawiązaniu do projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożonego przez Ministerstwo Finansów w dniu 27 sierpnia 2013 roku (dokument załączony do raportu bieżącego), Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że na tym etapie projektu założeń trudno oszacować ryzyko związane z jego wpływem na działalność Spółki. W chwili obecnej nie możliwe jest ostateczne i jednoznaczne stwierdzenie w jakiej formie ustawa zostanie podjęta.

Niemniej jednak wejście w życie proponowanych zmian prawnych może spowodować ograniczenie sprzedaży pożyczek wieloratalnych. Należy zwrócić uwagę, że zmiany te dotyczą nie tylko pożyczek udzielanych przez Spółkę i podmioty z branży, ale również produktów oferowanych przez inne instytucje finansowe.

Według Zarządu Spółki ewentualne wprowadzenie omawianych zmian legislacyjnych nie spowoduje znaczącego wpływu na produkty o niskich kwotach udzielanych na krótszy okres ("chwilówki"). W związku z powyższym, Spółka obecnie rozważa różne scenariusze zmiany strategii produktowej, zakładające m.in. intensyfikację sprzedaży "chwilówek" kosztem redukcji produktów wieloratalnych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu