Powrót Powrót
Wartość udzielonych pożyczek w sierpniu 2013 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż spółka zależna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. w sierpniu 2013 r. udzieliła pożyczek na łączną kwotę 4,1 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku, wzrost sprzedaży wynosi 47%. Sprzedaż kształtowała się na podobnym poziomie co w lipcu 2013 r.

Zarząd Emitenta podkreśla, że biorąc pod uwagę liczbę dni roboczych, średnia dzienna sprzedaż wzrosła w bieżącym miesiącu o 9,5% w porywaniu do miesiąca lipca 2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu