Powrót Powrót
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

W nawiązaniu do raportu nr 33/2012 w związku z raportem nr 9/2011, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje o podpisaniu aneksu do umowy kredytu odnawialnego przez spółkę zależną SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. z Alior Bank S.A. ("Bank"). Na mocy aneksu przedłużono umowę do 10 sierpnia 2014 roku. Zgodnie z treścią umowy, kredyt w kwocie 12.000.000 PLN jest zabezpieczony kaucją założoną przez Spółkę SMS Kredyt Holding S.A. w kwocie 10.000.000 PLN. Pozostałe istotne warunki umowy pozostają bez zmian.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Bałandziuk - Członek Zarządu
  • Michał Stanioch - Członek Zarządu