Powrót Powrót
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2013 roku

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Bałandziuk - Członek Zarządu
  • Michał Stanioch - Członek Zarządu