Powrót Powrót
Wartość udzielonych pożyczek w lipcu 2013 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż spółka zależna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. w lipcu 2013 r. udzieliła pożyczek na łączną kwotę 4,1 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku, wzrost sprzedaży wynosi 44,5%. Względem czerwca 2013 r. sprzedaż uległa zwiększeniu o 50,4%.

Zarząd podkreśla, że jest to najwyższy dotychczas odnotowany poziom wartości udzielonych pożyczek. Ponadto Emitent oczekuje utrzymania się zbliżonego poziomu w nadchodzących miesiącach.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Bałandziuk - Członek Zarządu
  • Michał Stanioch - Członek Zarządu