Powrót Powrót
Przydział obligacji serii U

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 29 lipca 2013 r. dokonał przydziału rocznych, zwykłych, kuponowych, niezabezpieczonych obligacji serii U w liczbie 2.200 sztuk (dalej: Obligacje), o łącznej wartości 2.200.000 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 PLN.

Oprocentowanie Obligacji serii U jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Kupon jest wypłacany kwartalnie. Termin wykupu Obligacji przypada 29 lipca 2014 r. Obligacje zostały objęte przez 14 inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 w związku z §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Bałandziuk - Członek Zarządu
  • Michał Stanioch - Członek Zarządu