Powrót Powrót
Sprzedaż portfela wierzytelności

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 25 lipca 2013 r., spółka zależna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A dokonała sprzedaży portfela wierzytelności o wartości 2.284 tys. PLN na rzecz Eques Debitum Fundusz Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Sprzedane wierzytelności obejmują pożyczki w kwocie od 1 tys. PLN do 3 tys. PLN. Zarząd Spółki szacuje, że sprzedaż wierzytelności zwiększy wynik netto na dzień rozliczenia sprzedaży o 8,7 tys. PLN.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Bałandziuk - Członek Zarządu
  • Michał Stanioch - Członek Zarządu