Powrót Powrót
Zmiana warunków emisji obligacji serii U

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że 22 lipca 2013 r. podjął Uchwałę Zarządu nr 1 w sprawie zmiany warunków emisji rocznych Obligacji serii U ("Obligacje"). Zmianie uległa liczba emitowanych Obligacji w ten sposób, że Spółka wyemituje łącznie 2.200 Obligacji, których łączna wartość nominalna wynosi 2.200.000 PLN, zamiast 2.000 Obligacji, których łączna wartość nominalna wynosiła 2.000.000. Pozostałe parametry Obligacji pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Członek Zarządu
  • Tomasz Bałandziuk - Członek Zarządu