Powrót Powrót
Wartość udzielonych pożyczek w czerwcu 2013 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. informuje, iż spółka zależna SMS Invest sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A w czerwcu 2013 r. udzieliła pożyczek na łączną kwotę 2,72 mln PLN, tj. o ponad 21% więcej niż w czerwcu 2012 r. Natomiast w stosunku do maja 2013 r., sprzedaż zmalała o 10 %. W bieżącym miesiącu Zarząd spodziewa się zwiększonego popytu na oferowane pożyczki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu