Powrót Powrót
Wypłata odsetek od wyemitowanych obligacji

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż do 8 lipca 2013 r. dokonał wypłaty odsetek od wszystkich wyemitowanych przez Spółkę obligacji.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu