Powrót Powrót
Sprzedaż portfela wierzytelności

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca 2013 r., spółka zależna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A (dawniej SMS Kredyt Sp. z o.o.) dokonała sprzedaży portfela wierzytelności o wartości 3.417 tys. PLN za kwotę 1.989 tys. PLN na rzecz EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w imieniu którego działa EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Sprzedane wierzytelności obejmują pożyczki w kwocie od 3 tys. PLN do 7 tys. PLN udzielane na okres do 36 miesięcy.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu