Powrót Powrót
Emisja i przydział obligacji serii T

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż 24 czerwca 2013 r. na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zarząd Spółki podjął Uchwałę Zarządu nr 1 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie emisji rocznych, kuponowych, niezabezpieczonych obligacji serii T.

Spółka wyemitowała 66 obligacji serii T o wartości nominalnej 25.000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 1.650.000 PLN. Zgodnie z treścią uchwały, obligacje serii T są obligacjami rocznymi o stałym oprocentowaniu wynoszącym 14%, z kuponem wypłacanym co kwartał. Obligacje o łącznej wartości 1.650.000, za zgodą udzieloną Uchwałą nr 23 ZWZA z 21 czerwca 2013 r., zostały objęte przez Członków Rady Nadzorczej.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój SMS Kredyt Holding S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu