Powrót Powrót
Wypłata odsetek oraz wykup obligacji serii D

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A informuje, iż 24 czerwca 2013 r. dokonał wypłaty odsetek za II kwartał 2013 r. oraz zgodnie z warunkami emisji obligacji serii D ("Obligacje"), w dniu dzisiejszym dokonał wykupu tych Obligacji.

Wartość wyemitowanych Obligacji wyniosła 1.100.000 PLN, natomiast oprocentowanie było stałe i wynosiło 14% w skali roku, odsetki były wypłacane co kwartał.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu