Powrót Powrót
Treść uchwał podjętych na ZWZA SMS Kredyt Holding S.A. z 21 czerwca 2013 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. z w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu