Powrót Powrót
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 czerwca 2013 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Janusza Tchórzewskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 20 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu