Powrót Powrót
Wartość udzielonych pożyczek w maju 2013 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. informuje, iż spółka zależna SMS Invest sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A. (dawniej: SMS Kredyt sp. z o.o.) w maju 2013 r. udzieliła pożyczek na łączną kwotę 3,03 mln PLN, tj. o 34,28 % więcej niż w maju 2012 r. Natomiast w stosunku do kwietnia 2013 r., sprzedaż utrzymała się na podobnym poziomie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu