Powrót Powrót
Zmiana siedziby Spółki

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 roku złożył wniosek do sądu rejestrowego w sprawie zmiany siedziby Spółki.

Nowy adres siedziby oraz adres korespondencyjny Spółki jest następujący:
SMS Kredyt Holding S.A.
ul. Św. Mikołaja 8-11 (5 piętro), 50-125 Wrocław.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu