Powrót Powrót
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 21 czerwca 2013 roku.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2013 roku, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu, przy ul. Świdnickiej 13. W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu