Powrót Powrót
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") przekazuje informację o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za 2012 rok. Zgodnie z raportem nr 4/2013 z 17 stycznia 2013 r., pierwotna data publikacji tego raportu została wyznaczona na 5 czerwca 2013 r. Spółka informuje, że raport za 2012 rok zostanie opublikowany 24 maja 2013 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

Poniżej Spółka podaje zaktualizowany harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r:

24.05.2013 - raport roczny za 2012 rok
07.08.2013 - raport kwartalny za II kwartał 2013 roku
07.11.2013 - raport kwartalny za III kwartał 2013 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu