Powrót Powrót
Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2013 roku

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu