Powrót Powrót
Wartość udzielonych pożyczek w kwietniu 2013 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. informuje, iż spółka zależna SMS Invest sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A. (dawniej: SMS Kredyt sp. z o.o.) w kwietniu 2013 r. udzieliła pożyczek na łączną kwotę 3,2 mln PLN, tj. o 62% więcej niż w kwietniu 2012 r. Natomiast w stosunku do marca 2013 r., sprzedaż wzrosła o 15%.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu