Powrót Powrót
Przystąpienie Spółki do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że z dniem 16 kwietnia 2013 r. przystąpił do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - Związek Pracodawców ("KPF"). Celem działania Spółki wraz z innymi podmiotami zrzeszonymi w KPF, jest opracowanie rekomendacji zmian przepisów prawa, mających na celu m.in. objęcie firm działających w branży SMS Kredyt Holding S.A. nadzorem, a także zwiększające wymogi w zakresie przejrzystości działalności tego typu przedsiębiorstw.

Konferencja Przedsiębiorców Finansowych w Polsce - Związek Pracodawców jest organizacją, której działalność polega na wyznaczaniu standardów postępowania z klientami oraz kontrahentami. KPF nadzoruje zrzeszone przedsiębiorstwa finansowe w zakresie stosowania wyznaczanych standardów, których celem jest uznawanie członków KPF jako instytucje zaufania publicznego.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu