Powrót Powrót
Korekta raportu bieżącego nr 15/2013 - Wartość udzielonych pożyczek w marcu 2013 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego nr 15/2013 dotyczącego wartości udzielonych pożyczek w marcu 2013 r. Przedmiotowa korekta dotyczy omyłkowo wskazanego miesiąca w komunikacie. Poniżej skorygowana treść raportu:

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. informuje, iż spółka zależna SMS Invest sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A. (dawniej: SMS Kredyt sp. z o.o.) w marcu 2013 r. udzieliła pożyczek na łączną kwotę 2,8 mln PLN, tj. o 70% więcej niż w marcu 2012 r. Natomiast w stosunku do lutego 2013 r., sprzedaż utrzymała się na zbliżonym poziomie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu