Powrót Powrót
Wypłata odsetek oraz wykup obligacji serii C

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A informuje, iż 29 marca 2013 r. dokonał wypłaty odsetek za I kwartał 2013 r. z tytułu wyemitowanych obligacji serii C ("Obligacje") oraz dokonał wykupu tych Obligacji.

Wartość wyemitowanych Obligacji wyniosła 700.000 PLN, natomiast oprocentowanie było stałe i wynosiło 14% w skali roku, odsetki były wypłacane co kwartał.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu