Powrót Powrót
Sprzedaż portfela wierzytelności

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 marca 2013 r., spółka zależna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A (dawniej SMS Kredyt Sp. z o.o.) dokonała sprzedaży portfela wierzytelności o wartości 7.033 tys. PLN za kwotę 3.516 tys. PLN na rzecz EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Sprzedane wierzytelności obejmują pożyczki w kwocie od 2 tys. PLN do 3 tys. PLN udzielane na okres do 24 miesięcy.

Zarząd Spółki informuje, że sprzedaż portfela stanowi element rozwoju Grupy Kapitałowej i umożliwia zwiększenie dynamiki sprzedaży w przyszłych miesiącach.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu