Powrót Powrót
Wypłata odsetek z obligacji serii J

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A informuje, iż do 18 marca 2013 r. dokonał wypłaty odsetek za I okres odsetkowy obligacji serii J ("Obligacje"), trwający od 18 grudnia 2012 r. do 18 marca 2013 r. Wartość wyemitowanych Obligacji wynosi 1.385.000 PLN, natomiast oprocentowanie jest stałe i wynosi 14% w skali roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu