Powrót Powrót
Wartość udzielonych pożyczek w lutym 2013 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. informuje, iż spółka zależna SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. (dawniej: SMS Kredyt sp. z o.o.) w lutym 2013 r. udzieliła pożyczek na łączną kwotę 2,86 mln PLN, tj. o 86% więcej niż w lutym 2012 r. Natomiast w stosunku do stycznia 2013 r., dzienna sprzedaż utrzymała się na zbliżonym poziomie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu