Powrót Powrót
Podpisanie listu intencyjnego z Navi Group S.A.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje iż podmiot zależny, tj. SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A., w dniu 1.03.2013 r. podpisał list intencyjny z Navi Group S.A., którego celem jest nawiązanie współpracy w zakresie stałej sprzedaży wierzytelności wynikających z pożyczek gotówkowych w kwocie od 3 tys. PLN do 10 tys. PLN udzielanych na okres do 36 miesięcy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu