Powrót Powrót
Jednostkowy i skonsolidowany raport SMS Kredyt Holding S.A. za IV kwartał 2012 roku

Zarząd SMS Kredyt Holding SA przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Bałandziuk - Członek Zarządu
  • Michał Stanioch - Członek Zarządu