Powrót Powrót
Wartość udzielonych pożyczek w styczniu 2013 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. informuje, iż spółka zależna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. (dawniej: SMS Kredyt sp. z o.o.) w styczniu 2013 r. udzieliła pożyczek na łączną kwotę 3,3 mln PLN, co oznacza wzrost o 148% w porównaniu do stycznia 2012 r. W stosunku do grudnia 2012 r. wzrost wartości udzielonych pożyczek wynosi około 19%.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu