Powrót Powrót
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. przekazuje informację dotyczącą publikacji raportów okresowych w 2013 roku:

13.02.2013 - raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku
08.05.2013 - raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
05.06.2013 - raport roczny za 2012 rok
07.08.2013 - raport kwartalny za II kwartał 2013 roku
07.11.2013 - raport kwartalny za III kwartał 2013 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu