Powrót Powrót
Korekta raportu bieżącego nr 65/2012 - Emisja i przydział obligacji serii K.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego nr 65/2012 dotyczącym emisji i przydziału obligacji serii K z dnia 14 grudnia 2012 r. Korekta dotyczy błędnie podanej informacji o liczbie wyemitowanych obligacji oraz wartości nominalnej obligacji.

Treść komunikatu przed korektą:
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 13 grudnia 2012 r. na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Emitenta, podjął Uchwałę Zarządu nr 1 z dnia 13 grudnia 2012 r. (dalej: Uchwała) w sprawie emisji rocznej, zwykłej, kuponowej, niezabezpieczonej obligacji serii K (dalej: Obligacja). Na podstawie Uchwały, Emitent wyemitował jedną Obligację o wartości nominalnej 1.100.000 PLN.

Zgodnie z treścią Uchwały, oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 14% w skali roku, termin wykupu przypada 13 grudnia 2013 r.

Ponadto Emitent informuje, iż 13 grudnia 2012 r. dokonał przydziału Obligacji. Obligacja została objęta przez spółkę zależną SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 17 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Treść komunikatu po korekcie:
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 13 grudnia 2012 r. na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Emitenta, podjął Uchwałę Zarządu nr 1 z dnia 13 grudnia 2012 r. (dalej: Uchwała) w sprawie emisji rocznych, zwykłych, kuponowych, niezabezpieczonych obligacji serii K (dalej: Obligacje). Na podstawie Uchwały, Emitent wyemitował 44 Obligacje o wartości nominalnej 25.000 PLN każda. Łączna wartość emisji wynosi 1.100.000 PLN.

Zgodnie z treścią Uchwały, oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 14% w skali roku, termin wykupu przypada 13 grudnia 2013 r.

Ponadto Emitent informuje, iż 13 grudnia 2012 r. dokonał przydziału Obligacji. Obligacje zostały objęte przez spółkę zależną SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 17 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu