Powrót Powrót
Wartość udzielonych pożyczek w grudniu 2012 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż spółka zależna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. (dawniej: SMS Kredyt Sp. z o.o.) w grudniu br. uzyskała poziom wartości udzielonych pożyczek na łączną kwotę 2,77 mln PLN. Sprzedaż była o prawie 77% większa w stosunku do grudnia 2011 roku.

Zarząd Emitenta pragnie podkreślić, iż średnia sprzedaż dzienna w grudniu względem średniej sprzedaży dziennej z listopada 2012 roku nie uległa istotnej zmianie jednak z uwagi na mniejszą liczbę dni roboczych w grudniu sprzedaż miesięczna jest niższa niż w listopadzie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu